XSMB 200 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

XSMB ngày 20-06-2024

ĐB 81439
G1 72590
G2 7194514138
G3 063550631977494799762195883540
G4 9583104988339394
G5 251992666072015149028572
G6 683444632
G7 17044068
Đầu Đuôi
0 2,4
1 7,9,9
2
3 2,3,8,9
4 0,0,4,5,9
5 1,5,8
6 6,8
7 2,2,6
8 3,3
9 0,4,4

XSMB ngày 19-06-2024

ĐB 37567
G1 66937
G2 2500258693
G3 036713846676277955895456150911
G4 5029125645494432
G5 449392411095917949242507
G6 657014523
G7 55427889
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,4
2 3,4,9
3 2,7
4 1,2,9
5 5,6,7
6 1,6,7
7 1,7,8,9
8 9,9
9 3,3,5

XSMB ngày 18-06-2024

ĐB 74990
G1 57985
G2 7748433052
G3 813645867412602836953177454774
G4 0166149935619098
G5 856136865040924988683006
G6 726553932
G7 70105646
Đầu Đuôi
0 2,6
1 0
2 6
3 2
4 0,6,9
5 2,3,6
6 1,1,4,6,8
7 0,4,4,4
8 4,5,6
9 0,5,8,9

XSMB ngày 17-06-2024

ĐB 00002
G1 89539
G2 6519614242
G3 367911746517396808347469849217
G4 1790490935327588
G5 846462308652513808537207
G6 959746249
G7 22721703
Đầu Đuôi
0 2,3,7,9
1 7,7
2 2
3 0,2,4,8,9
4 2,6,9
5 2,3,9
6 4,5
7 2
8 8
9 0,1,6,6,8

XSMB ngày 16-06-2024

ĐB 17597
G1 14213
G2 8205725910
G3 340169562066695910891914996769
G4 6324937193419350
G5 251624375066683996694629
G6 254366156
G7 70329681
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6,6
2 0,4,9
3 2,7,9
4 1,9
5 0,4,6,7
6 6,6,9,9
7 0,1
8 1,9
9 5,6,7

XSMB ngày 15-06-2024

ĐB 40369
G1 61635
G2 8588589164
G3 823630511815616003830111213463
G4 4569184513534889
G5 217304780898715917693106
G6 121026567
G7 13779652
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,6,8
2 1,6
3 5
4 5
5 2,3,9
6 3,3,4,7,9,9,9
7 3,7,8
8 3,5,9
9 6,8

XSMB ngày 14-06-2024

ĐB 80287
G1 34741
G2 1660476482
G3 801633302210306289505294414753
G4 8777054534014633
G5 210801418279622881456843
G6 716160396
G7 59091290
Đầu Đuôi
0 1,4,6,8,9
1 2,6
2 2,8
3 3
4 1,1,3,4,5,5
5 0,3,9
6 0,3
7 7,9
8 2,7
9 0,6

XSMB ngày 13-06-2024

ĐB 29826
G1 13498
G2 6332115802
G3 277385616393997371901259230960
G4 7699285061914221
G5 071894335262198157780943
G6 179216075
G7 98354802
Đầu Đuôi
0 2,2
1 6,8
2 1,1,6
3 3,5,8
4 3,8
5 0
6 0,2,3
7 5,8,9
8 1
9 0,1,2,7,8,8,9

XSMB ngày 12-06-2024

ĐB 86255
G1 11249
G2 8712959903
G3 953659837170344839982075720659
G4 2837787019694974
G5 125498460925035682622283
G6 675532661
G7 54641584
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 5,9
3 2,7
4 4,6,9
5 4,4,5,6,7,9
6 1,2,4,5,9
7 0,1,4,5
8 3,4
9 8

XSMB ngày 11-06-2024

ĐB 17409
G1 34794
G2 0249177554
G3 051507760092021429317334440793
G4 6405997337429996
G5 252277553264263792157973
G6 460970823
G7 07535214
Đầu Đuôi
0 0,5,7,9
1 4,5
2 1,2,3
3 1,7
4 2,4
5 0,2,3,4,5
6 0,4
7 0,3,3
8
9 1,3,4,6
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 200 ngày

Bộ số Số lượt về
09
về 5 lần
32
về 5 lần
67
về 5 lần
69
về 5 lần
25
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
26
về 4 lần
31
về 4 lần
33
về 4 lần
45
về 4 lần
52
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 19 lần Đuôi 0: 18 lần Tổng 0: 14 lần
Đầu 1: 14 lần Đuôi 1: 17 lần Tổng 1: 20 lần
Đầu 2: 20 lần Đuôi 2: 21 lần Tổng 2: 18 lần
Đầu 3: 28 lần Đuôi 3: 15 lần Tổng 3: 21 lần
Đầu 4: 19 lần Đuôi 4: 22 lần Tổng 4: 17 lần
Đầu 5: 17 lần Đuôi 5: 19 lần Tổng 5: 24 lần
Đầu 6: 24 lần Đuôi 6: 25 lần Tổng 6: 20 lần
Đầu 7: 22 lần Đuôi 7: 23 lần Tổng 7: 30 lần
Đầu 8: 19 lần Đuôi 8: 16 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 18 lần Đuôi 9: 24 lần Tổng 9: 18 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
89
về 76 lần
61
về 75 lần
90
về 75 lần
32
về 73 lần
10
về 70 lần
Bộ số Số lượt về
79
về 68 lần
20
về 67 lần
52
về 67 lần
41
về 66 lần
63
về 66 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 488 lần Đuôi 0: 569 lần Tổng 0: 520 lần
Đầu 1: 572 lần Đuôi 1: 549 lần Tổng 1: 531 lần
Đầu 2: 543 lần Đuôi 2: 591 lần Tổng 2: 545 lần
Đầu 3: 508 lần Đuôi 3: 529 lần Tổng 3: 522 lần
Đầu 4: 550 lần Đuôi 4: 490 lần Tổng 4: 528 lần
Đầu 5: 511 lần Đuôi 5: 540 lần Tổng 5: 556 lần
Đầu 6: 589 lần Đuôi 6: 527 lần Tổng 6: 526 lần
Đầu 7: 525 lần Đuôi 7: 514 lần Tổng 7: 592 lần
Đầu 8: 547 lần Đuôi 8: 490 lần Tổng 8: 537 lần
Đầu 9: 567 lần Đuôi 9: 601 lần Tổng 9: 543 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: