XSMB 500 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày – KQXSMB 500 ngày

Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày gần đây nhất

XSMB ngày 20-06-2024

ĐB 81439
G1 72590
G2 7194514138
G3 063550631977494799762195883540
G4 9583104988339394
G5 251992666072015149028572
G6 683444632
G7 17044068
Đầu Đuôi
0 2,4
1 7,9,9
2
3 2,3,8,9
4 0,0,4,5,9
5 1,5,8
6 6,8
7 2,2,6
8 3,3
9 0,4,4

XSMB ngày 19-06-2024

ĐB 37567
G1 66937
G2 2500258693
G3 036713846676277955895456150911
G4 5029125645494432
G5 449392411095917949242507
G6 657014523
G7 55427889
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,4
2 3,4,9
3 2,7
4 1,2,9
5 5,6,7
6 1,6,7
7 1,7,8,9
8 9,9
9 3,3,5

XSMB ngày 18-06-2024

ĐB 74990
G1 57985
G2 7748433052
G3 813645867412602836953177454774
G4 0166149935619098
G5 856136865040924988683006
G6 726553932
G7 70105646
Đầu Đuôi
0 2,6
1 0
2 6
3 2
4 0,6,9
5 2,3,6
6 1,1,4,6,8
7 0,4,4,4
8 4,5,6
9 0,5,8,9

XSMB ngày 17-06-2024

ĐB 00002
G1 89539
G2 6519614242
G3 367911746517396808347469849217
G4 1790490935327588
G5 846462308652513808537207
G6 959746249
G7 22721703
Đầu Đuôi
0 2,3,7,9
1 7,7
2 2
3 0,2,4,8,9
4 2,6,9
5 2,3,9
6 4,5
7 2
8 8
9 0,1,6,6,8

XSMB ngày 16-06-2024

ĐB 17597
G1 14213
G2 8205725910
G3 340169562066695910891914996769
G4 6324937193419350
G5 251624375066683996694629
G6 254366156
G7 70329681
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6,6
2 0,4,9
3 2,7,9
4 1,9
5 0,4,6,7
6 6,6,9,9
7 0,1
8 1,9
9 5,6,7

XSMB ngày 15-06-2024

ĐB 40369
G1 61635
G2 8588589164
G3 823630511815616003830111213463
G4 4569184513534889
G5 217304780898715917693106
G6 121026567
G7 13779652
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,6,8
2 1,6
3 5
4 5
5 2,3,9
6 3,3,4,7,9,9,9
7 3,7,8
8 3,5,9
9 6,8

XSMB ngày 14-06-2024

ĐB 80287
G1 34741
G2 1660476482
G3 801633302210306289505294414753
G4 8777054534014633
G5 210801418279622881456843
G6 716160396
G7 59091290
Đầu Đuôi
0 1,4,6,8,9
1 2,6
2 2,8
3 3
4 1,1,3,4,5,5
5 0,3,9
6 0,3
7 7,9
8 2,7
9 0,6

XSMB ngày 13-06-2024

ĐB 29826
G1 13498
G2 6332115802
G3 277385616393997371901259230960
G4 7699285061914221
G5 071894335262198157780943
G6 179216075
G7 98354802
Đầu Đuôi
0 2,2
1 6,8
2 1,1,6
3 3,5,8
4 3,8
5 0
6 0,2,3
7 5,8,9
8 1
9 0,1,2,7,8,8,9

XSMB ngày 12-06-2024

ĐB 86255
G1 11249
G2 8712959903
G3 953659837170344839982075720659
G4 2837787019694974
G5 125498460925035682622283
G6 675532661
G7 54641584
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 5,9
3 2,7
4 4,6,9
5 4,4,5,6,7,9
6 1,2,4,5,9
7 0,1,4,5
8 3,4
9 8

XSMB ngày 11-06-2024

ĐB 17409
G1 34794
G2 0249177554
G3 051507760092021429317334440793
G4 6405997337429996
G5 252277553264263792157973
G6 460970823
G7 07535214
Đầu Đuôi
0 0,5,7,9
1 4,5
2 1,2,3
3 1,7
4 2,4
5 0,2,3,4,5
6 0,4
7 0,3,3
8
9 1,3,4,6
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 500 ngày

Bộ số Số lượt về
61
về 11 lần
67
về 10 lần
79
về 10 lần
20
về 8 lần
32
về 8 lần
Bộ số Số lượt về
34
về 8 lần
36
về 8 lần
52
về 8 lần
57
về 8 lần
66
về 8 lần

Thống kê 500 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 39 lần Đuôi 0: 49 lần Tổng 0: 40 lần
Đầu 1: 42 lần Đuôi 1: 51 lần Tổng 1: 41 lần
Đầu 2: 48 lần Đuôi 2: 45 lần Tổng 2: 59 lần
Đầu 3: 60 lần Đuôi 3: 41 lần Tổng 3: 56 lần
Đầu 4: 52 lần Đuôi 4: 53 lần Tổng 4: 47 lần
Đầu 5: 49 lần Đuôi 5: 50 lần Tổng 5: 50 lần
Đầu 6: 61 lần Đuôi 6: 57 lần Tổng 6: 59 lần
Đầu 7: 60 lần Đuôi 7: 52 lần Tổng 7: 63 lần
Đầu 8: 48 lần Đuôi 8: 47 lần Tổng 8: 42 lần
Đầu 9: 41 lần Đuôi 9: 55 lần Tổng 9: 43 lần

Thống kê lô tô 500 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 171 lần
62
về 167 lần
52
về 162 lần
61
về 160 lần
10
về 158 lần
Bộ số Số lượt về
49
về 157 lần
32
về 156 lần
44
về 156 lần
89
về 155 lần
56
về 153 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 500 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1315 lần Đuôi 0: 1396 lần Tổng 0: 1303 lần
Đầu 1: 1376 lần Đuôi 1: 1305 lần Tổng 1: 1353 lần
Đầu 2: 1308 lần Đuôi 2: 1449 lần Tổng 2: 1365 lần
Đầu 3: 1292 lần Đuôi 3: 1358 lần Tổng 3: 1297 lần
Đầu 4: 1392 lần Đuôi 4: 1309 lần Tổng 4: 1313 lần
Đầu 5: 1332 lần Đuôi 5: 1289 lần Tổng 5: 1357 lần
Đầu 6: 1426 lần Đuôi 6: 1363 lần Tổng 6: 1377 lần
Đầu 7: 1343 lần Đuôi 7: 1312 lần Tổng 7: 1417 lần
Đầu 8: 1345 lần Đuôi 8: 1289 lần Tổng 8: 1390 lần
Đầu 9: 1371 lần Đuôi 9: 1430 lần Tổng 9: 1328 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: